Day: April 12, 2020

เหตุผลที่เราต้องอ่านหนังสือเป็นประจำ

เหตุผลที่เราต้องอ่านหนังสือเป็นประจำเหตุผลที่เราต้องอ่านหนังสือเป็นประจำ

การอ่านหนังสือ เป็นเรื่องที่บางคนชอบ และเป็นสิ่งที่น่าเบื่อหน่ายสำหรับหลายคน ยิ่งเป็นหนังสือที่ต้องอาศัยการคิด หรือว่าวิเคราะห์ หรือเป็นหนังสือที่เข้าใจยากๆ ยิ่งทำให้น่าเบื่อมากกว่าเดิม แต่บางคนกลับชอบการอ่าน และระหว่างคนสองประเภทนี้ ย่อมไม่มีอะไรเหมือนกันแน่นอน คนที่อ่านหนังสือมากกว่า ย่อมจะมีโอกาสที่จะสำเร็จในชีวิตมากกว่า เพราะรากฐานของคนที่สำเร็จในหน้าที่การงาน ล้วนเป็นคนที่มีนิสัยรักการอ่านทั้งสิ้น  และยิ่งมีเทคโนโลยีเข้ามาเกี่ยวข้องกับชีวิคของเรามากเท่าไหร่ การอ่านก็ยิ่งมีความสำคัญมากเท่านั้น เพราะมันจะช่วยให้เราเข้าใจโลกได้มากขึ้น และการอ่านในทุกวันนี้ก็สะดวกกว่าเดิมด้วย เพราะเราสามารถที่จะอ่านบนมือถือ หรือว่าแท็บเล็ตได้ ...