Day: June 28, 2020

การอ่านเป็นสิ่งที่สำคัญ

การอ่าน สำคัญกับความสำเร็จในชีวิตอย่างไรการอ่าน สำคัญกับความสำเร็จในชีวิตอย่างไร

คนที่จะประสบความสำเร็จ ไม่ใช่คนที่เกิดมารวย หรือว่าคนที่เรียนสูงอย่างเดียว แต่คนที่จะสำเร็จในชีวิตได้นั้น มันต้องมีนิสัยของคนที่ประสบความสำเร็จอยู่ด้วย อย่างนิสัยที่คนสำเร็จในชีวิตมีเหมือนกันทุกคนก็คือ นิสัยรักการอ่าน ถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุด คนที่หยุดการอ่าน ก็คือหยุดการเรียนรู้ และคนที่หยุดการเรียนรู้ก็คือไม่มีการพัฒนาต่อแล้ว การเรียนไม่ใช่จะอยู่เพียงในห้องเรียนอย่างเดียว แต่มันหมายถึงงการเรียนตลอดชีวิต เพียงแต่หลังจากที่ออกจากห้องเรียนไปแล้ว เราต้องมาเรียนรู้เอาเองเท่านั้น และวิธีการเรียนรู้ด้วยตัวเองที่ดีทีสุดก็คือ การอ่านหนังสือ ความรู้ทุกอย่างในโลกนี้ มีให้เราค้นคว้าศึกษาทุกอย่าง อยู่นหนังสือทั้งหมด ...